Tray yon jenn braySa rive w deja pou w ap plede rankontre yon fanm ki atire w epi laperèz fè w pa janm pale ak li? Chak fwa sa yo pou w ap di tèt ou w ap tann yon pi bon moman? Mwen, m sonje youn nan fwa yo m te di tèt mwen si sa dwe fèt, m ap kwaze avè l ankò. Ou pa mande m koze, se mwen ki deside ba w. Zanmi, pa gen pi gwo ransè pase lavi! M ap rekwaze demwazèl la yon lè m kafou ayopo ap achte yon pwa. Si w panse ak koze kwizin, ou pa gen laj pou w kontinye li tèks sila. M pa bezwen di w jan m te nan ti soulye m. Li te vin achte yon chajè nan men menm patizan m apèn fin pran pwa an nan men li an. Li te wè m jennen, li souri epi li di m: « Nèg gen yon bann pwoblèm! » M pat konn ki pye pou m leve pou m lase bòt mwen. M pat konn si m dwe tou pwofite okazyon sa pou m pale ak li. M te jis ret kanpe tankou yon gwo egare, yon gwo djèdjè. Li gade m, li ri, li di m li rele Tayna.
– Cliff.
– Se yon plezi Cliff.
– Se pa premye fwa n kwaze non?
– Non. M pa bliye figi moun m rankontre deja. Ou te nan festival Jazz Kiskeya a?
– Wi. Ou te la tou?
– Komsi w pat wè m. Ki kote w prale? Ou fini, non? Nou pa oblije ret kanpe ap pale la…
Malerezman li ta pral Petyonvil, mwen, m ta pral sou wout ayopo. Kom chimen n t ap tou separe, nou te tou pran nimewo telefòn lòt.

Nan demen, se li ki te ekri m avan.
– Cliff, kijan sa te ye ? 🙃
– Kisa ? 🤔
– Aaa monchè ! Fè komsi w pa wè de kisa m ap pale… 😏
– Bon w pa di m ! 🤷🏾‍♂️
– Sa w t ap achte a… 🙄


Pouki li te re pale de sa ? Eske m dwe di l m te fin pase pwa an epi demwazèl m te gen randevou ak li an te banm poto ?

– Si m di w pap kwè.

– Eseye.

– M te pran poto.

– Pa di m ou te gentan pase l?

– 🤦🏿

– Oups ! Dezole.

– Pa grav. Se pat fòt ou.

– M ka poze w yon kesyon ?

– Wi wi.

– Kijan w te jere sa ? 🤣🤣

– 🙈🙈aaaa daprè ou ?

– Kot ti sa w pè di la ?

– Wi wi Tayna, m te bat laponyèt🤦🏿. Ou pa konn fè sa ou ?

– Ase souvan. Pa gen mal nan bay tèt ou plezi. Dayè, « charité bien ordonnée commence par soi-même ».

M te renmen jan Tayna te alèz pou l pale koze seksyalite. Li te parèt ouvè san l pat parèt detay. Yon ti kote pèvè san l pat sanble yon fanm fasil. Epi sa egziste fanm fasil ? Se pa jis yon koze machis ?

Konvèsasyon ak Tayna yo te vin fèt pi souvan san yo pa janm pèdi kote enteresan li te gen depi premye jou an. Tayna se moun ki mete w alèz pou w pale ak li. M te renmen sa anpil. Nou te konn pale tout koze. Jiskaske yon aswè nou tonbe pale de kisa nou renmen lè n ap fè lanmou. Nou t ap poze lòt kesyon.

– Ti bèf oubyen plumen ? M te mande l.

– Poukisa oubyen sa la🙄 ? Si w pran « appéritif, c’est que le dîner est sur le point d’être servi, mon cher ». 🙈 ou gen youn ou pito ?

– Machè, m dako 100% a sa w sot di an😅

– Kouche ? Chita oubyen kanpe ?

– Sa depann de moman, vayb lan. E w ?

– Sa depann pou mwen tou. Backshot oubyen pan kabann ?

– Back. E w ?

– Pan kabann. M trè klitoridyèn. Nan pan kabann lan, m ka karese l. M ap vini pi fasil , pi vit konsa.

– Enteresan🤤

– Apa w ap bave ? Pa di m ou gentan ap imajine w kap flanbe m ?🤔

– Se t ap yon mal ?🙈

– M pa di sa non. Men m pa wè poukisa w ret nan imajinasyon w pandan w gen mwayen pou viv li nan reyalite a…🍑🍆🔥🔥🔥


Se premye fwa emoji nan yon konvesasyon te fè m plezi konsa…
Se konsa Tayna ak mwen te fini pa kouche ansanm.
Lè nou rantre lakay nou, Tayna te ekri m avan.

– Komsi la, ou te panse m tap ba w poto tou ki fè w pat pase pwa an ?🙄☹😤

🤦🏿

Fen🤷🏾‍♂️


14 commentaires sur “Tray yon jenn bray

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s