Lòt yo, nou menm, ak anvi nou

Mwen sonje sa fè kèk tan m te mande yon zanmi fi kijan l tap reyaji si l ta marye ak yon nèg epi aprèsa dekouvri mari l masisi ? (Mezanmi, anpil fwa m twouve yo jije mo « masisi » an kom betiz. Mwen menm wè « homo » k ap joure moun masisi deja. Gen yon lòt fason an kreyòl pou tradwi « homo » ki pa masisi ak madivin?) Zanmi an te reponn mwen se youn nan pi move bagay li pa ta swete janm rive l nan vi l. M te di l: ok, sa se nan ka li masisi. Sosyete an te fè l santi li oblije marye ak yon fi pou l gen fanmi elatriye. E si mari an bi? Si l renmen ni fi ni gason? Sa vle di li, li renmen w, li renmen pitit li fè ak ou yo men li renmen gason tou. Repons zanmi an pat chanje.

M pase yon ti kesyonè ak 10 zanmi( m presize se zanmi m yo ye paske nou dwe tou di tèt nou gen verite yo te ka jennen di m) sou koze dekouvri moun ou ak li an masisi oubyen madivin lan, yon sèl selman di li pa tap tou kite l sof si moun lan gen menaj lan nan moman an(sa ki tap enfidelite pou li). Moun sila se te yon gason. Nanpwen fi nan 10 lan ki tap dako ret ak nèg la.

Mwen sonje konvèsasyon sa te fè m reflechi anpil sou koze tolerans lan. Demwazèl m te gen konvesasyon sa ak li toujou di l pa gen pyès pwoblèm ak masisi oubyen madivin. Menm jan ak zanmi sa ki te di m li pa gen pwoblèm pou zanmi l masisi oubyen madivin men zanmi sa, li pap janm kite l alèz a pitit li pou l pa « gate » li nan men l. M te mande tèt mwen nan moman an, ou kwè l fenk sot di l pa gen pwoblèm ak masisi a madivin…

Poukisa n pa alèz pou n di menaj nou oubyen madanm ou tout sa n anvi? Se paske n panse yo ka pa toleran ak nou? M te konn toujou di si w avek yon moun, fòk yon jou ou ta chita gad « porn playlist » li pou w verifye sou konn moun sa byen oubyen si w konn tout sa l anvi. Ta sanble pòno se yon plezi pifo moun pito pran pou kont yo. Dayè 9 sou 10 zanmi ki reponn yo di yo pito gad pòno pou kont yo. M panse moun gade l pou kont yo, paske se youn nan fason pifò genyen pou desann chalè anpil bagay yo anvi fè san yo pa pè pou lòt pa jije yo. Imajine w bare mari w k ap gad pòno pedofil… Oubyen tout pòno madanm ou gade se pòno madivin… Oubyen mari w renmen gad pòno kote nèg lan ap fè bagay a 2 fi… Sou koze sa, yo toujou di tout gason anvi fè lanmou a 2 fi an menm tan pou piti yon fwa nan lavi l. Dayè, tout zanmi gason ki te reponn mwen sou koze sa, dako yo swete oubyen te konn swete fè l. Poutan, fi ki di m yo anvi sa yo, yo anvi fè l a 2 gason. M panse ap gen ti pwoblèm pou nou antann nou nan ka sa, mesye dam….

Antouka, li pa ta sipoze yon pwoblèm pou w pataje tout sa w anvi ak moun ou ansanm avè l lan. Si w pa ka di l tout sa w anvi fè, ak kiyès ou pral fè tout sa w anvi fè yo? Eske pa eseye konn tout sa menaj ou, madanm ou oubyen mari w anvi fè pou w fè yo ak li pa youn nan rezon ki eksplike enfidelite?


Mèsi a zanmi sa yo ki te chwazi reponn ti kesyonè a. Kite yon kòmante pou w pataje sa w panse sou koze sa ak mwen. Mèsi anpil.

2 commentaires sur “Lòt yo, nou menm, ak anvi nou

  1. Pi souvan nan sosyete nou an,moun kp di yo pa gen pwoblèm ak masisi epi madivin yo,yo nan ipokrizi!!! Apre sa koze enfidelite a se ta on sijè a pa pou nou ta vrèman konnen nan ki kontèks e tout ak enfidelite parèt!

    Aimé par 1 personne

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s